نیست!!! تنها اینو میدونم!!! دیگر نمی آید...

با همه ی باران می گریم اینک!

دلتنگتم لعنتیو دلتنگ اون روز بارونی که زیر بارون میدویدیم تا یه جا پیدا کنیم چند دقه وایسیم! تو دستات گرم گرم بود.

همون روز که صدات کردم گفتی جون دلم گفتم اولین بار بود که اینو گفتی. از اون روز به بعد همیشه می گفتی جون دلم...

دلتنگم فقط همین. بفهم لعنتی

/ 0 نظر / 21 بازدید