عشق ادم کش

شاید اون روز که تنهایی معنا پیدا کرد من در خلوت سکوت یه غم غرق بودم و دلم ÷ر از حرف بود و چشام از اشک.

وقتی شیشه ی غرورم روی زمین افتادو شکست نتونستم کاری کنم...ناراحت

من تو پروازم بالا پر پیدا کردم و دارم به پرواز ادامه میدم

میخوام گذشته هارو کنار بزنم و تو حال زندگی کنم....

/ 1 نظر / 8 بازدید
دختربارونی

جالب بود