آسمونم

امشب از همیشه آروم ترم... صدای پات نمیاد اما جیرجیزکا می گن که میای...آسمونم پر از ستارس با اینکه نیستی اما همه چی آرومه

غصه نمی خورم که نیستی چون یادت همیشه باهامه...اگه تو بی مرام باشی یادت هیچ وقت نیس...

امروز..امشب خوشحالم... از خدا می خوام که همه همین جوری باشن حتی تو عزیزمماچماچ

/ 2 نظر / 8 بازدید
آرزو

خوشحالم

آرزو

اروم باس تا گلا بیان تو خونه