دیگر چه بگویم؟؟؟

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم .
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم.
وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم .
وقتی او تمام کرد
من شروع کردم.
وقتی او تمام شد
من آغاز شدم.
و چه سخت است .
تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است ،
مثل تنها مردن!
--------------------------------
فهمیدن و نفهمیدن

تو هرچه می خواهی باش ، اما ... آدم باش !!!

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم،
آسایش و خوشبختی بخشیده است!!!
مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.
امروز گرسنگی فکر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است . برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن !
------------------------ 
دنیا را بد ساخته اند
کسی که دوستش داری،دوستت ندارد
کسی که تو را دوست دارد،تو دوستش نداری
اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد
به رسم و آیین روزگار به هم نمی رسند
و این رنج است ، زندگی یعنی این
. ( علی شریعتی )
-----------------------------------
/ 6 نظر / 8 بازدید
آب تنی

من که عادت کرده ام هیچ وقت به چیزهایی که میخواهی نمیرسی...

سارا

اره دنیا رو بد ساختن

هیچ..

هیچ جز سردی دستانت

...

نگوووووووو

ساناز

یادت باشه تنها عشق می مونه

کولوچ

اره سخته دنیای نامردیه