وای چقد دلم می خواد برم زیر بارون...دستشو بگیرم و بهش بگم دوسش دارم... وای نه!!!من دارم عاشق میشم.....

اجازه نمیدم به قلبم که دوباره اشتباه کنه...من خدارو می خوام!

خدایا خودت دستمو محکم بگیر...نذار تنها بمونم.

نذار سادگیه آدما گولم بزنه... حرفای خوبشون یا ظاهر مظلومشون.

بذار واسه خودم باشم...واسه آدمایی که واقعا دوسم دارن...اگه آزارم میدن چون دوسم دارن... چون  عزیزامن.

/ 17 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یادم تورو فراموش

*   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★  ♥....آپم....♥ ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★ ♥....آپم....♥  ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★ ♥....آپم....♥  ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡  ♥....آپم....♥ ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆    ♥...آپم....♥  ★ ♥..آپم....♥ ♥  *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★  ♥   ☆ * *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ♥....آپم....♥ ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★ *

مریم پاییزی

سلام راستی تا حالا شده ببینی چقدر میتونی تمرکز کنی یا چند دقیقه تمرکزت معطوف چیزی کنی؟ من این تست فراهم اوردم بیا خودت امتحان کن خلبانان آمریکایی 2 دقیقه اینکار میکنن تو چقدر میتونی؟؟؟ زود بیا راستی زیر پست ثابت اشتبا نکنی!!!!!!!!!!!!!

مسعود

سلام راستش جواب کامنت اول که دادی رو تازه دیدم[نیشخند] عشق واقعی که همینجوری پیداش نمیشه... باید اول معنی عشق رو فهمید ، عشق از دوست داشتن شروع میشه . اما نه هر دوست داشتنی. بعدم تو مگه چند سالته که دنباله عشق واقعی هستی و تنوع میخوای؟؟؟؟؟

یادم تورو فراموش

*   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★ *   *  ★   ★ ♡ * ★ ★  ☆ ★ * اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★ اپم * ☆ ★  ♥  *  ★ اپم★ * ♡  ☆      ★  ♥  منتظرم ☆ * ★  * ♥ ★

یادم تورو فراموش

_________ســلام___@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@___آپــــــم__@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__جــيگر_@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______ @@@@@@@@______ ________@@@@@@@_______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ________ديـــــر__@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______نـكني____@@@@ _____ ______________@@@@ _____ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______

یادم تورو فراموش

سلام اجی سارا جونم خوبی عسیسممممممممممم؟ اومدم بگم من اپم خوحال میشم پیشم بیای خانم گل [قلب] مي نويسم باران ! مي نويسم سرما ! مي نويسم غم و اندوه و نفس ! مي نويسم احساس ، تا بداني دل من بي تو گلم ميميرد و بدان دل سرد است و کمي باراني ، غم سراسر دل من پر کرده ، کاش اينجا بودي .

مسعود

با پست پیشواز ولنتاین بروزم[گل]