عشق...

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق

وعشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست !

چه قانون عجیبی ، چه ارمغان نجیبی

و چه سرنوشت تلخ و غریبی

که هر بار ستاره های زندگی ات را

با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره امید کنی

و خود در تنهایی و سکوت

با چشمهایی خیس از غرور

پیوند ستاره ها را به نظاره بنشینی

و خموش و بی صدا

به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنئ

و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری

و باز هم تو بمانی و یک عمر صبوری...

/ 2 نظر / 10 بازدید
همه

عزیزم تو و من با هم همه جا زیر چتر عشق

همه

خودم که از این پست خوشششششششششششمممممم اومد