برنگرد

همه چی آروم و مرتبه وقتی تو نیستی!وقتی صدای پات رو رو ذهنم نمی شنوم....کاش دنیا این جوری بمونه واسه من...واسه منی که همه در هارو روم بستی و خواستی که برم...دیگه حتی یه لحظه به بودن و نبودنت فکر نمی کنم... حالا که رفتم دیگه دنبالم نیا چون نمی خوامت.. زندگی قشنگ تر از توام واسه من داره....

دیگه برنگردبای بای!

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهسا

به همین راهت ادامه بده نزار بگرده زندگی ارزشه این همه غمو اندوهو نداره عزیزه من...به رفتنش ننگر که همش رفتنیست به دوستیه خودمون فکر کن ساسالیه من!!!!!!!!!![ماچ]