همه زیر چتر خدا...

نمیدونم از کجا شروع کنم؟؟ اما میخوام چیزایی بنویسم که با خوندنش اروم شیم.....

از حرفای دلم یا...؟؟از خدا؟از خودم؟

هنوز نمیدونم؟سوال

/ 1 نظر / 9 بازدید
غریبه

امن ترین جا همین جاست. زیر چتر خدا. کافیه چشمات رو ببندی و چتر رو حس کنی.